Arkiv för december, 2010

Företagsbloggens ton och tilltal – personlig utan egotrippar

20 december, 2010

Bloggar är ofta personliga. Några är privata, rent av intima.

Frågan är i vilken utsträckning det personliga tilltalet ska, eller bör, omfatta också företagsbloggar.

Det tål att grunna på.

Förutom att ett sådan grepp lätt kan misstas för fjäsk eller inställsamhet – i synnerhet om avsändaren är anonym – infinner sig ett par invändningar på stående fot mot.

Texter som söker en personligt ton tenderar – inte minst när skribenten är mindre van – att bli väldigt självsbespeglande. Utgångspunkt för olika resonemang blir den egna erfarenheten och upplevelsen, de egna tankarna och idéerna och åsikterna.

Det behöver inte vara fel. Men risken är överhängande att det blir väldigt mycket ”jag”, ”mig”, ”min” och ”mitt” i texten, vilket i sämsta fall ger ett självupptaget och inskränkt intryck. Mycket mer krävs inte för att läsaren ska lämna bloggen.

Starkt självcentrerade texter löper dessutom risk att bli mindre exakta och stringenta. ”Jag tycker…”, ”jag minns…”, ”min erfarenhet…” och liknande uttryck ställer inte samma krav på uppbackning med  fakta och argument som, säg, en opersonlig akademisk text. Det blir måhända lättsmält och lättsam läsning, men kanske inte alltid riktigt lika övertygande och vederhäftigt som författaren avsett.

En företagsblogg bör snarare sträva efter ett utpräglat kundperspektiv – det vill säga att få läsaren att känna igen sig själv, sina funderingar och sina bekymmer. Många trålar ju nätet efter specifik information, lösningar på klart definierade problem eller svar på mer eller mindre komplexa  frågor. De är intresserade av något som kan hjälpa dem att komma vidare, eller som åtminstone förstår deras svårigheter.

En sådan surfare är mer benägen att stanna och läsa bloggen framstår som empatisk, informativ och användbar.

Det gör sällan egotrippar.

Inga kommentarer »

Vem får skriva vad på företagsbloggen?

6 december, 2010

För många är hela idén med en blogg att den ska ha ett direkt och engagerande tilltal. Personligheten ska lysa igenom och färga texten och åsikterna.

Rekommendationen åt åt företagen som vill starta en blogg i företagets namn blir följaktligen att låta en intresserad medarbetare ansvara för skrivandet. Uppgiften ska då inte heller vara förbehållen marknads- eller informationsavdelningen. En entusiastisk säljare, tekniker eller städare är, ur detta perspektiv, att föredra framför en halvengagerad marknadsassistent.

Utan tvivel ligger det mycket i det.

Kruxet är förstås att säkerställa att bloggen inte skickar ett annat budskap än det företaget i övrigt kommunicerar.

På små företag är det nog inte heller några större problem. Där är beslutsvägarna i regel kortare och överblicken bättre. Risken att bloggen ska hamna på tvärs med företaget är därför mindre.

I lite större organisationer kan det bli kinkigare. Företagsledningen är givetvis mån om att också det som bloggas ligger i linje med bolagets affärsstrategi och att det går hand i hand med övrig marknadsföring och varumärkesbyggnad. Men det är inte alltid den informationen är ordentligt och systematiskt spridd bland alla medarbetare.

Än mer problematiskt blir det för börsnoterade företag där bloggaren av okunskap eller oförstånd kan röja affärshemligheter eller affärskritisk information, vilket kan få rättsliga konsekvenser och skada bolagets förhållande till börsen.

Enklaste sättet att förhindra att blogginlägg, som publiceras i företagets namn, hamnar på tvärs med bolagets strategier och mål är givetvis att grundligt diskutera igenom förutsättningar och begränsningar innan bloggen sjösätts. Då blir det också lättare att komma överens om ramarna för och inriktningen på bloggen och därmed också vilka ämnen som bör undvikas.

Helt klart innebär det en inskränkning av bloggandet. Men det skrivna behöver inte bli mindre personligt för det.

1 kommentar »