Arkiv för januari, 2014

Lite skrot och några ord

3 januari, 2014

Daja’s gym i Karlskrona är en udda fågel i den stadigt växande flocken av gym. Alla är välkomna att börja träna på Daja’s, men verksamheten är i första hand inriktad på styrketräning och hälsovård för de lite äldre. Med hjälp av de utmärkta instruktörerna kan kunderna ägna sig åt träning både i förebyggande och uppbyggande syfte.

Det var viktigt att ha i bakhuvudet när texterna på hemsidan skulle fräschas upp härförleden. Originaltexterna var korta och koncisa, men kanske lite väl allmängiltiga. De nya versionerna blev därför något fylligare och med tydlig adress till en äldre publik.

Avsnittet om styrketräning löd ursprungligen så här:

 

Styrketräning

Innebär att du belastar kroppens muskler mer än vad du brukar göra. Som instruktör hjälper jag dig att träna på rätt sätt, för att uppnå målen. Genom att styrketräna stärker du din kropp och samtidigt minskar du risken för skador i det vardagliga livet. Du får en bättre hållning och ryggens muskulaturer stärks och din förbränning ökar.”

Några synpunkter:

Även om ”styrketräning” är en tydlig rubrik, så bör ordet också finnas med i texten så att den inledande meningen blir en fullständig sats. I andra meningen talas om att ”uppnå målen”, men ingenting om vad dessa mål kan tänkas vara, vilket riskerar att göra läsaren lite förvirrad. De positiva effekter av träning som listas därefter skulle kunna vara de mål som avses, men kopplingen är inte glasklar. Någon riktig ordning på orsak och verkan är det inte heller, så mycket av nyttan med träning står bara att läsa mellan raderna.

Här gällde med andra ord att både strama åt och bulla upp. I bearbetat skick blev texten så här:

 

”Styrketräning

Styrketräning innebär att du belastar kroppens muskler mer än vad du gör till vardags. Genom att träna stärker du din kropp, förbättrar din kondition och ökar ditt allmänna välbefinnande samtidigt som du får en bättre hållning och minskar risken för skador i det vardagliga livet. Inte minst äldre kan uppleva en påtagligt förbättrad livskvalitet efter bara ett fåtal träningspass. Träning ökar dessutom din förbränning, vilket kan leda till viktminskning och/eller bättre aptit.”

 

Lätt, enkelt och lättläst.

Träning ger färdighet.

Inga kommentarer »