Affärsidén

Använd resurserna där de gör störst nytta

Varför ny teknik?

Åtskilliga ingenjörer har upplevt att det är långt mer besvärligt att förklara förtjänsterna med ny teknik för den breda marknaden än det var att lösa den ursprungliga uppgiften. Inte sällan blir följden att en bättre lösning misslyckas där sämre produkter gör kommersiell succé.

Motgångarna kan bero på att större affärer avgörs långt upp i köparens organisation och att besluten tas av personer med begränsade tekniska kunskaper. Att övertyga dessa beslutsfattare ställer givetvis särskilda krav på informationsmaterialet.

Informationsklyftan

Affärsidén bakom Per Tedin Textförädling AB är att överbrygga den informationsklyfta som tenderar att uppstå mellan experter och ickeexperter. Jag bistår företag – i synnerhet sådana som säljer tekniskt komplicerade produkter, tjänster eller lösningar – med att utforma texter så att de blir tillgängliga också för läsare utan djupa tekniska kunskaper. Målet är att effektivisera marknadskommunikationen genom att skriva begripliga, korrekta och informativa texter för såväl marknaden som för investerare, analytiker, makthavare, media och allmänhet.