Att säga allt med få ord

18 juni, 2010

Ibland är några få ord långt effektivare än väldiga ordmassor.

I sin anmälan av den senaste Beckfilmen påminner Sydsvenskans filmrecensent Michael Tapper om detta förhållande. Han erinrar sig det klassiska omdöme hans kollega på Expressen, Alf Montán, än gång fällde om pilsnerfilmen Åsa-Nisse flyger i luften. Recensionen i sin helhet löd: ”Far i frid.”

Lika brutalt som genialt.

Men inte den kortaste i sitt slag. En engelsk – vad annars – teaterkritiker ska ha avfärdat det uppenbart mediokra uppsättningen A good time med ett enkelt: ”No.”

Elakast i klassen är förstås Oscar Wilde – vem annars.

Barbara W. Tuchman återger i Det stolta tornet, en lysande bok om de stora omvälvningarna kring det förra sekelskiftet, historien om vad samtiden kom att kalla ”den mest spontana kvickhet som någonsin framsagts i England”. Föremålet för Wildes vassa och rappa tunga var en pretentiös poet med stora ambitioner, Lewis Morris. Tuchman skriver:

”Morris, som hade kläckt ur sig någonting kallat The Epic of Hades, drömde om att att bli hovskald. En gång innan Oscar Wilde hade fallit i onåd beklagade han sig inför honom: ’Man har organiserat en tystnadens konspiration mot mig, en tystnadens konspiration. Vad ska jag göra, Oscar?’ – ’Slut dig till den’, svarade Wilde.”

Ridå.

Lämna ett svar