Väl valda ord till rors

5 juli, 2010

Inget laddar batterierna som segling. Inte blir det sämre om det sker i danska farvatten. Rutten med S/Y Salamis den gångna veckan gick från Ystad, i Skåne, till Stubbekøping, på Falster, via Klintholm, Rødby, Marstal, Svendborg, Korsør och Agersø.

Och med två skribenter av professionen ombord kretsade mycket av samtalen kring ord, språk och formuleringskonst.

Somligt seriöst, somligt mindre seriöst och en del väldigt oseriöst.

Delmålet Marstal valdes givetvis för dess maritima traditioner och för att den är centrum i Carsten Jensens underbara släktkrönika Vi, de drunknade. Bättre skröna har inte sett nordiskt ljus sedan Fritiof Nilsson Piratens dagar.

Under långa dagsetapper diskuterades allt från sjömanstermer och deras ursprung – som att skejsel (det vill säga det översta råseglet på ett råtacklat skepp) kommer av det engelska skysail, liksom att jungman är en försvenskning av young man, vilket var det vanliga sättet tilltala obefarna sjömän – till retorik och eleganta politiska omskrivningar.

Ny favorit i den senare kategorin är från en brittisk parlamentsledamot som kallade en mindre begåvad kollega för ”intellektuellt inexakt”.

Ouch!

Lämna ett svar