Striden mellan Google och Facebook – ett belägg för sociala mediers växande betydelse

24 november, 2010

Sociala medier får allt större betydelse som marknadsföringskanal. Företagsbloggarna blir allt fler, liksom bolagen med egna Facebooksidor och de twittrande direktörerna.

Antalet reklam- och PR-byråer, från Lund till Haparanda,  som fått  upp ögonen för fenomenet växer också stadigt.

Hur effektiv denna nya kanal är råder ännu så länge delade meningar om. Mediet är nytt och oprövat. Det experimenteras och testas med både stort och smått, högt och lågt. Så småningom lär det visa sig vad som fungerar och vad som är mindre lyckat. Många flugor lär dyka upp och försvinna lika fort.

Sannolikt är det med sociala medier som med många andra tekniska innovationer. Betydelsen på fem års sikt är dramatiskt överskattad, medan betydelsen på femtio års sikt visar sig grovt underskattad.

Men att det står stora summor på spel är tydligt redan nu, om inte annat för att sociala medier hjälper till att driva trafik och därigenom också möjligheter för operatörerna att sälja trafikinformation åt bland annat annonsörer och andra hugade spekulanter.

Det senaste, men långt ifrån sista, exemplet är den allt mer infekterade striden mellan Google och Facebook, som finns beskriven i en ny post på Kanbanbloggen.

Uppenbarligen är dessa två internetbjässar beredda att gå långt för att kunna göra anspråk på att vara hippast och hajpast.

Lämna ett svar