Sociala medier – exempel. Och skräckexempel

3 januari, 2011

Långt ifrån alla företag har en klar inställning till och uppfattning om hur de ska hantera sociala medier. Det kommer av allt att döma att ta ytterligare ett antal år innan också denna kommunikationsform har satt sig.

I mångt och mycket handlar det om att inta ett helt nytt förhållningssätt till kunder och konsumenter. Det duger inte längre att enbart tala till dem. Det gäller att tala med dem.

Och det kostar givetvis på – både pengar och personal. Men det gäller också att skaffa en lite annorlunda attityd till hur kommunikationen ser ut och fungerar. Öppenhet, generositet och transparens är några nyckelord i sammanhanget.

De sociala mediernas förespråkare framhåller ständigt vikten av att låta alla sorters kommentarer – positiva och negativa, berömmande och kritiska – komma fram och synas. Det är viktigt för att det verkligen ska bli en dialog värd namnet.

Två artiklar i dagarna illustrerar väl hur olika företag lyckas – och fullständigt misslyckas – med att förhålla sig till sociala medier.

Lite imponerande är det att den gamla kolossen SJ lyckats hitta en egen twittermelodi. Och har insett vilka förväntningar det ställer på bolaget framöver: ”Det insåg vi på ett tidigt stadium, att om vi börjar med något här så kommer vi inte att kunna sluta”, säger chefen för digitala kanaler på SJ, Jenny Gejke, till Svenska Dagbladet.

Volvo i Skövde är inte ens på banan, utan har sprungit vilse i omklädningsrummet.

Tillägg:

Regeringen har i alla fall sett till att det också tänkts till. E-delegationens riktlinjer går kanske inte att applicera rakt av på alla företag, men här finns mycket nyttigt att beakta och begrunda. En bra start för den som vill utveckla en egen policy och egna förhållningsregler.

Lämna ett svar