Företagsbloggande i Lund

10 februari, 2011

Företagsbloggar är inte bara för bolag strikt inriktade på konsumentmarknaden.

Det ligger visserligen nära till hands att dra slutsatsen att sociala medier är en förlängning av ”vanlig” reklam för massmarknaderna. I själva verket är nog denna kommunikationsmetod allra effektivast i B2B sammanhang.

Ett bra exempel är medicinbolaget Cellavision i Lund. I Biotech Sweden förklarar VD:n Yvonne Mårtensson att ”det är ett sätt för oss att nå ut med branschrelaterat material till en bredare grupp, både partners, media och våra slutkunder.”

Någon lättsmält lightversion av företagets kunskaper är det inte heller tal om, enligt Yvonne Mårtensson. Hon är övertygad om betydelsen av att materialet har ”vetenskaplig höjd”, eftersom det kan bidra till förstärka bolagets ”trovärdighet mot marknaden”.

Det är en klok analys. Och en lika framsynt strategi.

Men alla branschkollegor är inte lika långt komna. Enligt en studie som gjorts av Deloitte är mer än var tredje life-scienceföretag tveksamt till att använda sociala medier i sin marknadskommunikation.

Lämna ett svar