Kill your darlings – konsten att stryka

8 juni, 2011

Att skriva är också att kunna stryka – inte minst att kunna stryka sina favoritmeningar och mödosamt utmejslade formuleringar. Även när det svider i skribentsjälen.

Varför detta självplågeri? Därför att långa texter nästan undantagslöst vinner på att skäras ner.

Ambitionen att täcka in allt det väsentliga och lite till kan få ordmassorna att svälla ut över alla bräddar. Mängdsjukan är tydligast bland vissa yrkeskategorier, typ amerikanska författare, som verkar få betalt för antal ord. Samma system fanns på svenska tidningar en gång i tiden. Det var så kallade radskrivare som fick betalt per ord eller rad. Mycket text blev det. Men inte nödvändigtvis bra.

Att korta i texter kan vara en mödosam och grannlaga uppgift. Ett skäl till varför inte texter kortas som de borde är att det fordrar mycket arbete. En av elegantare ursäkterna i sammanhanget står att finna i den statliga utredningen om ett eventuellt svenskt medlemskap i EMU från slutet av 1990-talet. I förordet urskuldade ordföranden, ekonomiprofessorn Lars Calmfors, det mastiga omfånget med att utredarna helt enkelt inte haft tid att fatta sig kortare.

Det är inte så svårt att förstå varför många drar sig för denna uppgift. På sätt och vis handlar det ju om att gå igenom hela den mödosamma skrivprocessen en gång till.

Stryk och tvätt av manus kräver att man noggrant läser texten igen, letar efter dubbleringar av tankegångar och resonemang, plockar bort störande upprepningar, rensar ut bland överflödiga ord och satser och samtidigt funderar över alternativa sätt att uttrycka saker och idéer. Det skulle kunna liknas vid att destillera. Texten ska bli mer koncentrerad för att därigenom göra inläsningen effektivare.

Märk väl: att korta i texter betyder inte nödvändigtvis att det färdiga resultatet ska bli en notis eller en PM på en sida. Det färdiga manuset kan fortfarande vara flera hundra sidor långt, men ändå vara kortare än den ursprungliga texten.

Litet är vackert även i texternas värld.

Lämna ett svar