Praktisk övning i konsten att stryka

20 juni, 2011

Den förra bloggposten Kill your darlings handlade om konsten att stryka. Men hur hårt kan man gå åt en text innan poängen med den går förlorad?

Tja, låt oss se efter.

Kill your darlings var ursprungligen cirka 2 000 tecken. Nedan följer samma text nedstruken till hälften. Och sedan halverad igen, och igen, och igen…

Funkar det? Läs och avgör själv.

***

Att skriva är också att kunna stryka – inte minst att kunna stryka sina favoritmeningar. Även när det svider i skribentsjälen.

Varför detta självplågeri? Därför att långa texter nästan undantagslöst vinner på att skäras ner.

Att korta i texter kan vara en mödosam och grannlaga uppgift. Ett skäl till varför inte texter kortas som de borde är att det fordrar mycket arbete. Det är inte så svårt att förstå varför många drar sig för denna uppgift. På sätt och vis handlar det ju om att gå igenom hela den mödosamma skrivprocessen en gång till.

Stryk och tvätt av manus kräver att man noggrant läser texten igen, letar efter dubbleringar, upprepningar, överflödiga ord och samtidigt funderar över alternativa sätt att uttrycka saker. Det skulle kunna liknas vid att destillera. Texten ska bli mer koncentrerad för att därigenom göra inläsningen effektivare.

Märk väl: längd är relativt. Det färdiga manuset kan fortfarande vara flera hundra sidor långt, bara det är kortare än den ursprungliga texten.

Litet är vackert även i texternas värld.

***

Att skriva är också att kunna stryka – inte minst att kunna stryka sina favoritmeningar. Även när det svider i skribentsjälen.

Nästan alla texter vinner på det.

Att korta fordrar mycket arbete. Dubbleringar, upprepningar och överflödiga ord ska bort. Det kan liknas vid att destillera. En mer koncentrerad text gör inläsningen effektivare.

Märk väl: längd är relativt. Det färdiga manuset kan fortfarande vara flera hundra sidor långt, bara det är kortare än den ursprungliga texten.

Litet är vackert även i texternas värld.

***

Att skriva är också att kunna stryka. Nästan alla texter vinner på det.

Bort med dubbleringar, upprepningar och överflödiga ord. Destillera texten, så blir inläsningen effektivare.

Ju kortare, desto bättre.

Litet är vackert även i texternas värld.

***

Skriv och stryk. Nästan alla texter vinner på det.

Destillera texten.

Ju kortare, desto bättre.

Litet är vackert även i texternas värld.

***

Skriv. Stryk. Destillera.

Kort, kort, kort.

Litet är vackert.

***

Skriv.

Stryk.

Vackert.

Lämna ett svar