En hundraåring med språklig spänst

29 september, 2011

Ett hundra år skulle han blivit i år, författaren och publicisten Olof Lagercrantz.

Sveriges radios kulturnyheter har redan uppmärksammat Dagens Nyheters stridbare chefredaktör med ett långt inslag. Inte så mycket för hans stridbara och många gånger kontroversiella åsikter, utan – med rätta – för hans språk och stil.

Den lilla volymen – inte ens hundra sidor – Om konsten att läsa och skriva är och förblir ett litet mästerverk, full av eleganta formuleringar och tänka inpass om det svåra, och det lätta, med att skriva.

Några smakprov.

Den som vet, eller tror sig veta, vem man skriver för har en mycket enklare uppgift. Eller för att tala med Lagercrantz:

När man skriver brev är det lätt. Då vet man vem som lyssnar. Är det någon, som tycker om oss och förstår vårt sätt att vara, ökas strax vår språkligfa spänst och hjärtat slår i var rad. Skriver vi däremot till någon som är motsträvig och kritisk faller aska över orden.

Omsatt i krass copywriting betyder det att det är viktigt att tänka på vem man skriver för. Och inte bara på ett abstrakt plan. Ju tydligare man har visualiserat sin mottagare, fyllt honom eller henne med tankar, uppfattningar, idéer, drömmar och önskemål, desto lättare blir det att rikta texten till denna person.

En annan iakttagelse värd att lyfta fram gäller valet av metaforer och bildspråk. Lagercrantz tar hjälp av Erik Gustav Geijer och Homeros för att belysa vikten av återhållsamhet. Genom att likna den dödligt sårade krigarens  huvud faller mot bröstet med hur ”i örtagården vallmon böjer åt sidan sitt, tungt av frukten och regnet om våren”, visar Homeros  att han är en mästare i att se det stora i det lilla.

Slutsaten är att överord och förstärknings ord nästan alltid gör mer skada än nytta åt texten:

”Klena poeter … jämför något stort med något ännu större i tron att de därmed stegrar intrycket.”

 

Lämna ett svar