Brev som förbryllar är ingen god marknadsföring

21 februari, 2012

Inte behöver man anlita en skribent, ett proffs, för att tota ihop ett enkelt brev med lite nyheter och information?

Nej, i regel inte. Men det förutsätter kanske att man är någorlunda van att uttrycka sig i skrift. Och har tiden och energin att göra det ordentligt. Risken är annars uppenbar att meddelandet förbryllar mer än det förklarar.

Följande – autentiska – exempel bär syn för sägen. Avsändare är medelstort företag, ett dotterbolag i en multinationell koncern, som sysslar med affärskritiska system. Brevet torde med andra ord gått ut till ett betydande antal kunder och uppfattas säkert som viktigt av både stora och små näringsidkare som fått det.

Så mycket viktigare att vara klar, koncis och redig.

Då är följande förklaring till de ökade kraven på underhåll kanske inte helt optimal:

”Orsaken är en blandning av skäl som beror på att terminalen nu måste kunna hantera en bredare blandning av förutsättningar i en miljö som kräver högre säkerhet och känslighet.”

Inte heller är följande beskrivning av fördelarna med att montera en kompletterande plastdetalj alltigenom lyckad:

”Det innebär att Ni direkt får en terminal med mycket högre funktionalitet på en enskild minut, utan frakt och omkoppling.”

Meningarna väcker sannolikt fler frågor än de ger svar. Brevet lär visserligen inte driva något av klientföretagen till ruinens brant, men konfunderade kunder är sällan bra kunder.

Vad värre är. Obegripligheter och förvirrande information skapar helt onödig irritation hos kunderna och undergräver deras förtroende för leverantören.

Det kan aldrig betecknas som god marknadsföring.

 

 

 

 

 

Lämna ett svar