Bland döda ord och nya

30 maj, 2013

Språktidningen är en utmärkt och lärorik publikation. Dessutom har den en närmast osviklig förmåga att från gång till annan punktera fördomar om språk och skrift. Så även i senaste numret. Nästan.

En liten notis meddelar att allt färre ord överlever i dag. I alla fall i engelskan, spanskan och hebreiskan, om man ska tro forskarna vid IMT Lucca Institute for Advanced Studies i Italien. De har jämfört ett stort antal i ord i respektive språk under tvåhundra år och samtidigt undersökt hur många som tillkommit och hur många som fallit ifrån. Något överraskande är deras slutsats att mängden ord i bruk minskar – trots alla tekniska framsteg, nya innovationer och sociala fenomen.

Den tekniska utvecklingen anges rent av som en av orsakerna till utvecklingen, eftersom den gör mänsklig kommunikation allt effektivare och minskar antalet felskrivningar.

Reservationen – som egentligen tycks kullkasta hela teoribygget – kommer i sista meningen. För även om vi påstås ha ”mindre behov av helt nya ord”, så gäller detta bara ”bortsett från ord på helt nya företeelser”.

Självklart måste fördelningen mellan nytillkomna och bortgångna bli sned om ”sumprunkare” räknas som ett utdött ord men ”ståhjuling” inte räknas som ett nytt.

Lämna ett svar