Jag ser text – du ser resultat

14 november, 2013

Vad skiljer en bra text från en mindre bra text? Något kort, entydigt och heltäckande svar är svårt, för att inte säga omöjligt, att ge.

Exemplets makt är emellertid stor.

För att försöka illustrera och förklara vad som karakteriserar ändamålsenliga och lättlästa texter kommer jag under en tid framöver att publicera en rad omarbetade och bearbetade exempel hämtade från marknadsmaterial som företag i Karlskrona har producerat. Grundmaterialet kommer från hemsidor, broschyrer, kataloger, annonser och liknande. Det är alltid genuint – men anonymiserat.

Företagare som känner igen sina alster och gillar min textförädling kan bara ta för sig: den omskrivna versionen är fri att använda.

Exemplet nedan är hämtat från hemsidan till ett konsultföretag som bland annat arbetar med verksamhetsutveckling.

Före textförädling:

”Verksamhetshandbok

Tycker ni att er verksamhet saknar den röda tråden mellan..

struktur – i form av t.ex. strategier/metoder, arbetsmetoder, processer och uppföljningsmetoder och

kultur – i form av t.ex. medarbetares delaktighet, brist på ansvarstagande, makt/mandat, konflikthantering, hur beslut tas m.m?

 Då kan vi berätta mer om ett framgångsrikt koncept som strävar efter att ta fram den information som verkligen driver verksamheten framåt istället för att lägga energi på att uppfylla gamla ISO-direktiv som bara är en extra belastning i det dagliga arbetet.
Vi ”välter” det organisatoriska synsättet på ända och hjälper er att göra organisationen mer process-inriktad. Att göra detta med samtliga medarbetares delaktighet och energi leder till fantastiska resultat.

Med kunden i Focus!”

 

En genomläsning ger upphov till bland annat följande reflexioner:

  • Rubriken får ingen förklaring i texten.
  • Den andra meningen innehåller ordet ”metoder” inte mindre än tre gånger.
  • Enligt den tredje meningen är ”brist på ansvarstagande” vanligen en del av ett företags kultur.
  • Fjärde meningen hävdar att ”information … driver verksamheten framåt” för att sedan plötsligt börja tala om ISO-direktiv utan att förklara vad de har att göra i sammanhanget.
  • Därpå välts saker ”på ända” – ”över ända” är det gängse uttrycket.
  • Sista meningen har helt opåkallat versalt ”F” och engelsk stavning av ordet fokus.
  • Ingenstans får läsaren reda på varför det ska finnas en röd tråd mellan struktur och kultur.

En (första) omarbetad version av samma text skulle kunna se ut ungefär så här:

Efter textförädling:

”Verksamhetshandbok

Tycker ni att er verksamhet saknar en röd tråd mellan:

struktur – i form av t.ex. strategier, arbetsmetoder, processer och uppföljningar och

kultur – i form av t.ex. medarbetares delaktighet, ansvarstagande, makt/mandat, konflikthantering, beslutsfattande m.m.?

Då kan vi berätta mer om ett framgångsrikt koncept för att väva ihop struktur och kultur i företag. Det handlar om att ta fram information om vad det är som verkligen driver verksamheten framåt och vad det är som blockerar, bromsar och belastar det dagliga arbetet. Med denna praktiska verksamhetshandbok ”välter” vi det organisatoriska synsättet över ända och hjälper er att göra organisationen mer processinriktad. Genom att säkerställa samtliga medarbetares delaktighet och genom att tillvarata deras energi är det lätt att nå fantastiska resultat.

Med kunden i fokus!”

 

Om det blivit en bättre eller sämre text får läsaren avgöra.

Men hur du kommunicerar och uttrycker dig påverkar hur dina kunder – befintliga och potentiella – uppfattar dig och ditt företag. Vill du framstå som proffsig, strukturerad, noggrann och trovärdig? Eller riskera att uppfattas som slarvig, okunnig, oengagerad och amatörmässig?

Lämna ett svar