Ord i koppar

25 november, 2013

Tidens tand har satt sina spår i formuleringarna på skylten på Kungshuset på Landbrogatan i Karlskrona. Men texten är också exempel på ett tämligen stelt och lite avigt kanslispråk.

Sådant lever – dessvärre – kvar än i våra dagar.

Den vackert kopparärriga skylten håller följande text:

 

Denna byggnad uppfördes omkring 1787 av kommerserådet Jonas Krook i Karlskrona. Fastigheten inköptes 1801 av Kronan att användas av Konungen ”under dess höga vistande i Karlskrona.” Kungshuset har dessemellan varit, och är alltjämt, boställe för befälhavande amiralen.

Huset ombyggdes efter ritningar, uppgjorda 1804 av Carl Fredrik Blom. Andra större ombyggnader ha skett 1885 och 1950. Fasaden återfick 1700-talets karaktär vid renoveringen 1960-61.

 

De många passivformerna – ”uppfördes”, ”användas”, ”inköptes” och ”ombyggdes” – skapar distans till läsaren och gör texten lite opersonlig och oengagerande.

Ska man vara nogräknad så borde punkten efter ”Karlskrona” i den andra meningen vara på utsidan av citattecknet.

Att huset är/varit bostad åt ”befälhavande amiralen” framgår av den tredje meningen. Men inte riktigt när. Ordet ”dessemellan” bidrar till oklarheten. Är det mellan kungens ”höga vistande i Karlskrona”, eller mellan 1787 och 1801, eller i stort sett alltid? Tillägget ”är alltjämt” hjälper läsaren föga.

Formuleringarna ”ombyggdes efter ritningar” och ”ombyggnader ha skett” i den nästföljande meningen känns betydligt ålderdomligare är än det 1960-tal då skylten bör ha kommit på plats.

Avslutningsvis är frågan om fasaden verkligen återfått 1700-talets karaktär eller om den återfått en 1700-talskaraktär?

En textförädlad version, som säkert kommer att upplevas som lika förstelnad och ålderstigen om femtio år, skulle kunna se ut ungefär så här:

 

Omkring år 1787 lät kommerserådet i Karlskrona, Jonas Krook, uppföra denna byggnad.  Kronan köpte fastigheten 1801 som boställe åt Konungen ”under dess höga vistande i Karlskrona”. Därutöver har Kungshuset varit, och är alltjämt, boställe för befälhavande amiralen.

År 1804 blev huset ombyggt efter ritningar av Carl Fredrik Blom. Större ombyggnader har även gjorts 1885 och 1950. Vid renoveringen 1960-61 återfick fasaden sin 1700-talskaraktär.

 

Typ.

 

 

Lämna ett svar