Några av min kunder

”Vi är mycket nöjda över resultatet av vår textförädling. Vi kan varmt rekommendera Per Tedin Textförädling till alla som förmedlar någon form av information!” Pierre Palm, Exsto
”Vi arbetar med kommunikation i verkligt bred mening – bilder, grafik och tekniska lösningar – och vi strävar alltid efter största möjliga tydlighet då vi tar fram en idé. Samarbetet med Per Tedin Textförädling har varit oss till stor nytta för att kunna hålla samma höga kvalitet i textbearbetningen.” Magnus Fernebrant, Arkitekt / AD, Fernebrant & Ivtaco Media
”Med sina kreativa texter har Per Tedin Textförädling mycket förtjänstfullt bidragit till utgivningen av vår kundtidning Innovate.” Marcus Filipsson, Senior Project Manager, Global Marketing, Telelogic
”Per Tedin Textförädling har starkt bidragit till förnyelsen och förbättringen av vår marknadskommunikation. Vi är väldigt nöjda med de raka och informativa texterna, som på ett föredömligt sätt framhåller fördelarna med Coreteams tjänster.” Joakim Eberlund, VD Coreteam AB