Olater som smyger sig in i den språkliga användningen är inget nytt. Inte heller att de väcker mer eller mindre motiverad ilska hos språkliga purister. Gränsen mellan vad som får accepteras som språkutveckling och vad som är språklig misshandel är både personlig och godtycklig. För egen del går det ett streck i sanden vid apostrof framför genetiv-s.

Denna konstruktion finns inte i svenskan. Och har ingen plats i svenskan. Men ändå dyker den upp tätt som oftast. Inte minst i företagsnamn.

Huruvida det är ett nytt fenomen eller inte får vara osagt. Men plötsligt tycks det finnas överallt. Det kan förvisso vara en illusion. Ibland när man upptäcker något nytt så tycker man sig se det ständigt och jämt. Företeelsen kallas Frequency illusion eller Baader-Meinhoff effect av dem som har studerat saken.

Varför oskicket med apostrof och genetiv-s har etablerat sig i svenskan är inte gott att veta. Var detta oskick kommer ifrån är inte svårt att lista ut. Allt tyder på att det är ett lån från engelskan. Vilket är en smula ironiskt eftersom inte heller engelsmännen har någon fullständigt koll på var apostrofer ska vara och inte vara.

Men åtminstone en av de som har ordentlig koll är lika upprörd som likasinnade svenskar.