Att skriva enkelt är en dygd. Inte desto mindre är det många som gärna formulerar sig omständligt och väljer ord som verkar ”finare”.

Inte sällan verkar denna böjelse vara grundad i tron att ”enkel” är det samma som ”simpel”. Men bara för att en text är lättläst och begriplig betyder inte per definition att den också är torftig eller förenklad.

Ändå är det många som inte kan låta bli. Även bland dem som borde veta bättre, det vill säga journalister. En rubrik i veckans nyhetsflöde bär syn för sägen.

En artikel som handlade om att årets val lett till fler utredningar om misstänkt valfusk än tidigare val hade följande överskrift:”Flertalet utredningar om brott under valet”.

Men ”flertal” är inte synonymt med ”fler”, utan betyder snarare ”majoritet” eller ”de flesta”. Inte heller var det utredningarna som blev fler, utan brotten. Och även om allt hade avsett utredningarna är det svårt att tänka sig att de flesta av dem skulle gjorts under valet, eller ens valrörelsen.

Alla dessa syftningsfel och tvetydigheter hade kunna undvikas om journalisten – eller redaktören – haft tilltro till det enkla:”Fler utredningar om valfusk i år”.