På förekommen anledning blir det återbesök i de sköna formuleringarnas värld. Denna gång med exempel hämtade från ömse sidor om Atlanten.

Washington Post är en av världens ledande dagstidningar. Få kan ståta med så många och så stora scoop som denna amerikanska drake. Föga förvånande håller sig tidningen med stort antal journalister av yppersta klass. Prosan är av samma kvalitet – snärtig, rolig, lättläst

Häromveckan skrev exempelvis den politiske reportern Philip Bump en artikel där han försökte reda ut turerna i den amerikanska ekonomiska debatten där han påpekar att presidenten blandar ihop budgetunderskott med handelsunderskott. Visst, konstaterar Bump, ”båda är underskott, men de förhåller sig till varandra på ungefär samma sätt som en stämgaffel till en matgaffel.”

Bullseye.

Det andra exemplet kommer från närmare håll, närmare bestämt Dagens nyheter och ledarskribenten Erik Helmerson. I en enda rubrik lyckas han sammanfatta allt som är värt att säga om det kaos som uppstår i Stockholms lokaltrafik varje vinter.

Ibland är sex ord allt som behövs.