En leende läsare är skribentens bästa belöning. Men en elegant eller smårolig formulering lockar inte bara fram ett smil – den gör det så mycket enklare att sälja in budskapet i texten. Enkelt uttryckt: ett välformulerat budskap är lättare att ta till sig än ett stolpigt och träigt. Även om det senare kanske inte till fullo överensstämmer med ens egna tankar och värderingar.

En som inte sällan är både snärtig och läsvärd är DN:s krönikör Per Svensson. Trots att han ofta avhandlar ämnen som kan vara nog så komplicerade är språket nästan genomgående klart, enkelt och mycket läsvärt. Och titt som oftast är texten tryfferad med underfundiga formuleringar.

Som denna, hämtad från en krönika alldeles i början på året och som resonerade kring nostalgins politiska kraft: ”… när politiska rörelser gör anspråk på att kunna arrangera charterresor till det förgångna, göra framtida verklighet av fantasier om det förflutna, bör vi insistera på att vår tid är nu.”

Snitsigt!