Tänk efter före preposition

Prepositioner – ni vet de där orden som är till för att beskriva olika förhållanden mellan personer, platser eller ting – kan vara rätt mariga att välja bland. De är många, ofta korta, men ack så viktiga.

Fel preposition vid fel tillfälle kan vara betydelseförskjutande. Vanligast är att de kastar läsaren av spåret och skapar osäkerhet kring vad det egentligen är författaren avser. Det är illa nog.

Om texten handlar om någon som besöker Irland kan det ha en viss betydelse om skribenten väljer att beskriva det som att denne någon är ”på Irland” eller ”i Irland”.

I det förra fallet kan personen befinna sig på öns norra del och därmed följaktligen i Storbritannien. I det senare fallet befinner sig personen också på ön Irland men däremot i republiken Irland. Förhandlingarna kring Brexit visar med önskvärd tydlighet att man i vissa delar av världen inte tar lättvindigt på distinktionen mellan ”i” och ”på” den gröna ön.

För det mesta lyckas läsaren förmodligen lista ut vad som avses även om författaren slarvar med prepositionerna. Men för att få läsningen mjuk och texten följsam, så ägna prepositionerna en tanke.

Och läsaren kan läsa vidare.

Över. ÖVER. Ö-V-E-R.
Över. ÖVER. Ö-V-E-R.