Låt mig förädla texterna

Varje företag känner till fördelarna med och nyttan av dess egna produkter och tjänster. Denna kunskap finns säkert redan dokumenterad. Men har kunderna tagit till sig budskapet? Kanske måste förtjänsterna lyftas fram, göras mer påtagliga och lättillgängliga. Kalla det gärna textförädling. Och det är mitt signum – att skapa texter med största möjliga läsvärde för bredast möjliga publik. Jag skriver det du vill att andra ska läsa – och begripa.