Kort är vackert

Kort är vackert

På förekommen anledning blir det återbesök i de sköna formuleringarnas värld. Denna gång med exempel hämtade från ömse sidor om Atlanten. Washington Post är en av världens ledande dagstidningar. Få kan ståta med så …