Tjänster

Textförädling - Texter värda att läsa

Jag bistår företag med att utforma texter – både på svenska och engelska – så att de får största möjliga läsvärde för bredast möjliga läsekrets. Jag utarbetar nytt material eller bearbetar befintliga texter och utkast. Målet är att förbättra kundernas marknadskommunikation och stärka deras konkurrenskraft genom att tydliggöra kundnyttan av produkter, tjänster eller lösningar.

Det kan t. ex. handla om:

 • Artiklar
 • Storytelling-annonser
 • Nyhetsbrev
 • Kundtidningar
 • Texter till webbsidor och intranät
 • Företagsbloggar
 • Pressmeddelande
 • Produktbeskrivningar/broschyrer
 • Kundreferenser (case stories)
 • Utbildningsmaterial (internt eller för kund)
 • Teknisk och annan dokumentation
 • Företagsmanualer, ID-manualer, etc