15 september, 2021

Instruktivt om instruktionsböcker

Manualer – vem har inte läst dem och förfasat sig över mängden tekniska och språkliga obegripligheter?  Men skriv eller översätt en och inställningen blir något mer ödmjuk.

Apparater, manicker och mojänger – alla är de försedda med mer eller mindre läsbara instruktioner. Ibland är dessa manualer tjocka som psalmböcker och texten mångfaldigad på åtminstone vart och ett av EU:s 24 officiella språk, plus ett ytterligare antal mer eller mindre kända tungomål. I andra fall samlas allt på ett enkelt papper – tunt i kvalitet och till innehåll.

Det är inte heller självklart att skriftens totala omfång står i någon slags proportion till den beskrivna produktens komplexitet, värde eller annan storhet. Stora, dyra och komplicerade apparater kan ibland avhandlas förhållandevis kort och rapsodiskt, medan betydligt simplare prylar får en synnerligen detaljerad genomgång.

Kvaliteten skiftar med andra ord. Både innehållsligt och språkligt. Så är givetvis även fallet bland manualer skrivna på svenska.

Många gånger ligger det nära till hands att misstänka att det handlar om översättningar och att jobbet i större eller mindre utsträckning gjorts med Google translate eller något liknande program. Sådant förekommer säkert.

Men även om översättningarna görs mer eller mindre ”för hand” är det lätt att se varför språket emellanåt blir både märkligt och svårtolkat. Ofta är det tal om att översätta översättningar. Och då är risken stor för att slutresultatet mest liknar viskleken.

Om manualen dessutom behandlar en avancerad teknisk produkt med allt vad det innebär av terminologi och specialuttryck, så blir fallgroparna både många och djupa. Då räcker tiden – eller energin – knappt ens till den mest basala språkvård.