Textförädling – PR och marknadskommunikation
Låt mig förädla texterna - Texter värda att läsa

Låt mig förädla texterna

Varje företag känner till fördelarna med och nyttan av dess egna produkter och tjänster. Denna kunskap finns säkert redan dokumenterad. Men har kunderna tagit till sig budskapet? Kanske måste förtjänsterna lyftas fram, göras mer påtagliga och lättillgängliga. Kalla det gärna textförädling. Och det är mitt signum – att skapa texter med största möjliga läsvärde för bredast möjliga publik. Jag skriver det du vill att andra ska läsa – och begripa.

Förstår kunderna hur bra era lösningar är?

En aldrig så bra produkt eller tjänst är svår att sälja om ingen begriper dess förtjänster.

Lyckas ni tydliggöra kundnyttan av era produkter?

Det ligger nära till hands för en tillverkare att framhålla sin produkts unika tekniska kvaliteter och funktioner. Men den för kunden avgörande frågan inför varje investering är: Lönar den sig; får jag tillbaka mina satsade pengar i form av lägre kostnader, större effektivitet eller högre säkerhet?

Lägger ni era resurser där de bäst behövs?

För den som är ovan kan det ta tid – mycket tid – att skriva. Även när det gäller kortare texter kan det därför löna sig att ta skrivhjälp av en van och driven skribent.