10 december, 2021

Hjälp åt hjälpsamma

Många av våra frivilligorganisationer utför stordåd. Mer sällan får de den uppmärksamhet de så väl förtjänar. Därför kändes det både angeläget och hedrande att när Frivilliga Automobilkåren, FAK, i Blekinge tog kontakt för att få hjälp med att nå ut med sitt budskap.
Syftet med kåren är att säkerställa den tunga trafiken i händelse av kris genom att utbilda förare på lastbilar, bussar, terrängfordon mm. Mycket av arbetet kretsar kring den klassiska bandvagnen från Hägglunds, BV 206. Fordonet används för att transportera människor och materiel till svåråtkomliga platser i oländig terräng och kåren hjälper till vid allt från skogsbränder till snöstormar och rockkonserter. Men organisationen bistår också med andra insatser, som att resa och underhålla sjukvårdstält, ordna mat- eller sjuktransporter och annan logistik.
FAK Blekinge har dragit igång en långsiktig satsning för att säkra återväxten i kåren. Flera insatser riktas delvis nya målgrupper, främst ungdomar och kvinnor.
Som en del i deras arbete ombads jag skriva en artikel om deras yngste medlem Marcus, som trots sin ringa ålder redan är en ambitiös och engagerad FAK:are. Artikeln i dess helhet kan du läsa på FAK:s hemsida.